Օգտակար հղումներ

Դաստիարակության նոր սզբունքներ(.docx)

Գործնական խորհուրդներ  ծնողներին, թե ինչպես կարելի է խրախուսել կամ պատժել երեխային

ԾՆՈՂԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ. ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՌՑԱՆՑԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ (.pdf)

Այս հավաքածուն լուսաբանում է համացանցային ապահովության խնդիրները եւ նախատեսված է 6-12 տարեկան երեխաներ ունեցող ընտանիքների համար:
Խաղահրապարակում խաղալու և փողոց անցնելու նման, համացանց և բջջային տեխնոլոգիաներ օգտագործելը նույնպես կարող է վտանգավոր լինել: Բարեբախտաբար, կան գործիքներ, որոնք օգնում են իմանալ համացանցում նավարկելու օգուտների և ռիսկերի մասին: Ուրեմն, այս գրքույկը կօգնի սովորեցնել ձեր երեխաներին, թե ինչպես ապահով և արդյունավետ օգտագործել համացանցը: Հավաքածուն պարունակում է համացանցային ապահովությանը նվիրված ավելի քան հիսուն օգտակար խորհուրդներ և վարժություններ, որոնք կօգնեն զվարճալի և պատկերավոր եղանակով սովորեցնել ձեր երեխաներին: