Ուսուցում

Վերապատրաստման  դասընթացներ

Ներառական կրթությունը կրթական այնպիսի ծրագիր է, որը բացառում է ամեն տեսակ խտրականություն երեխաների նկատմամբ, ապահովում է հավասար վերաբերմունք բոլոր մարդկանց հանդեպ, կրթական համակարգում ստեղծում է ուրույն պայմաններ կրթության առանձնահատուկ պայմանների  կարիք ունեցող  սովորողների համար:

2012 թ. հոկտեմբերի 22-25 դպրոցում անցկացվեցին դասընթացներ  <<կրթության մատչելիություն բոլորի համար>> թեմայով: Դասընթացները կազմակերպել եւ անցկացրել էին  դպրոցի տնօրինությունն ու Կրթության ազգային ինստիտուտի մասնագետները:

no images were found