Announcements

 Միասին նշենք Ամանորը Ծաղկունքում    Ամանորը Ծաղկունքում

 հդգգյ

ֆգհֆգ

հյֆհւկ

գհյգհկ

հ

հյգհյգհ

ըյկըւկըււկգ


10801633_705456859561494_2088803633761309106_nՀայտարարվում է մրցույթ՝ «Ծաղկունքի բաց դպրոց» հիմնադրամում «Ռուսաց լեզու և գրականություն» առարկայի ուսուցչի թափուր տեղի համար: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է  ներկայացնում՝

1. Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում՝ նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է / Ձև 1/,

2. Բարձրագույն կրթության մասին հավաստող պետական ավարտական փաստաթուղթ /դիպլոմ/,

3. Քաղվածք աշխատանքային գրքույկից

4. Անձնագրի պատճեն

5. Ինքնակենսագրություն /Ձև 4/

6. Մոտիվացված նամակ /էսսե/

7. Մեկ լուսանկար ՝ 3×4 չափի

Մրցույթն անցկացվելու է 2014թ. դեկտեմբերի 23-ին՝ ժամը 11:00-ին, «Ծաղկունքի բաց դպրոց» հիմնադրամում: Փաստաթղթերի հանձնման վերջնաժամկետը սահմանվում է 2014թ. դեկտեմբերի 19-ը: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի:

«Ծաղկունքի բ1483205_374096592750898_2422349570796433722_nաց դպրոց հիմնադրամ»-ը հայտարարում է մրցույթ դպրոցի խոհարարի թափուր հաստիքի համար Դպրոցի խոհարարին ներկայացվող պահանջները. • Սննդի կազմակերպման ոլորտում բարձրագույն/միջին մասնագիտական կրթություն: • Ոլորտին վերաբերող ՀՀ օրենսդրության, սանիտարական, առողջապահական չափանիշների իմացություն: • Աշխատանքային փորձ սննդի կազմակերպման բնագավառում: • Ճաշացանկ մշակելու և համապատասխան հաշվարկներ կատարելու հմտություններ: • Պատրաստի ճաշատեսակների/հումքի մնացորդի և թափոնների հաշվարկման ու կառավարման փորձ: • Խոհանոցային ժամանակակից սարքավորումներն ու տեխնիկան շահագործելու հմտություններ: • Թիմի հետ աշխատելու, թիմը կազմակերպելու և համագործակցելու հմտություններ:

Խոհարարի պարտականությունները ներառում են. • Դպրոցական ճաշացանկի մշակում, ճաշացանկի մշտական թարմացում և բազմազանեցում: • Խոհանոցի համար անհրաժեշտ գնումների գործընթացի կազմակերպում, պատվերների կառավարում: • Խոհանոցում սանիտարական կանոնների և մաքրության խստագույնս պահպանում: • Մատուցվող ճաշատեսակների որակի, սննդայնության և անվտանգության պահպանում: • Թափոնների և սննդային մնացորդների կառավարում: • Խոհանոցի գործունեության վեաբերյալ պարբերական հաշվետվությունների կազմում: • Ճաշացանկի արդյունավետության վերլուծություններ: • Ճշտապահություն, ազնվություն, մաքրասիրություն, կազմակերպվածություն: Դիմելու կարգը Խնդրում ենք ձեր ինքնակենսագրությունը և «Ծաղկունքի բաց դպրոց հիմնադրամ»-ի խոհանոցում աշխատելու ցանկությունը հիմնավորող նամակը (MS Word կամ Adobe PDF ֆորմատներով) ուղարկել tsaghkunq@schools.am էլ.փոստի հասցեին՝ մինչև 2014 թ. նոյեմբերի 21-ը Խնդրում ենք որպես նամակի թեմա նշել թափուր հաստիքը, որի համար դիմում եք(Խոհարար): Մենք էլ.փոստով կտեղեկացնենք դիմորդներին հետագա քայլերի մասին: